HRA Customer Experience Survey

Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link
HRA Customer Experience Survey

The Housing and Redevelopment Authority (HRA) helps provide affordable housing opportunities for those who are not adequately served by the marketplace, coordinates the City's efforts to preserve existing neighborhoods and promotes development and redevelopment that enhances Bloomington.

The HRA in and for the City of Bloomington (HRA) is engaging our resident customers to gain insight and feedback into their customer service experience to better serve our community.

The Housing and Redevelopment Authority (HRA) helps provide affordable housing opportunities for those who are not adequately served by the marketplace, coordinates the City's efforts to preserve existing neighborhoods and promotes development and redevelopment that enhances Bloomington.

The HRA in and for the City of Bloomington (HRA) is engaging our resident customers to gain insight and feedback into their customer service experience to better serve our community.

 • This survey is anonymous. You do not need to be a registered user of Let's Talk Bloomington to participate.  If you complete the survey as a registered user, your responses will not be anonymous. Please be advised that if you are a registered user of Let's Talk Bloomington (i.e. you have created an account in the past), you may need to log off on your device to ensure that your responses will be anonymous.

  Take Survey
  Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link
 • Esta encuesta es anónima. No necesita ser un usuario registrado en Hablemos, Bloomington para participar.  Si completa esta encuesta como un usuario registrado, sus respuestas no serán anónimas. Tenga en cuenta que si es un usuario registrado en Hablemos, Bloomington (es decir, si creó una cuenta antes), es posible que necesite cerrar sesión en su dispositivo para garantizar que sus respuestas sean anónimas.

   

  Encuesta
  Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link
 • Xog aruurintaan waa mid magaca la qarinayo. Waxaad  u bahaan tahay inaad tahay isticmaale diiwaan gashan oo ka mid ah Let's Talk Bloomington si aad uga qayb gasho.  Haddii aad dhammaystirto xog ururintan sida uu codsaday isticmaalaha, jawaabahaaga magaca lama qarin doono. Fadlan ogow in haddii aad tahay isticmaalaha diiwaanka gashan ee Let's Talk Bloomington (waxa loola jeedaa inaad samaysay kooto xiligii hore); waxaad u baahan doontaa inaad ka baxdo qalabkaaga si loo xaqiijiyo in jawaabahaagu ay ahaan doonaan kuwa magaca la qariyo.

  Xog aruurinta Adeega Macaamilka ee HRA
  Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin Email this link
Page last updated: 17 Mar 2022, 06:28 PM